Loading...

Dịch vụ tuyển dụng nhân sự ngành IT

Theo báo cáo Việt Nam sẽ thiếu hụt khoảng 78.000 nhân lực IT mỗi năm, và đến năm 2020 sẽ thiếu hơn 500,000 nhân lực IT, chiếm hơn 78% tổng số nhân lực IT thị trường cần. Nếu cứ đi theo mức tăng trưởng hiện tại, đến lúc đó Việt Nam sẽ thiếu 1 triệu nhân lực IT.

Với vấn đề thiếu nguồn lực nhân sự IT có trình độ như vậy. InternJobs đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề này:

“Dịch vụ tuyển dụng nhân sự IT” của InternJobs giúp Công ty tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc. Tất cả quy trình tuyển dụng đều do InternJobs đảm nhiệm. Khách hàng chỉ cần tiếp nhận nhân viên phỏng vấn & đào tạo.